Dlaczego prawidłowe prowadzenie działu księgowości w firmie, jest takie ważne?

W zakresie działań księgowych prowadzone są między innymi księgi rachunkowe. Szacowane aktywa i pasywa przedsiębiorstwa, przygotowywane zestawy obrotów oraz sald, sporządzanie sprawozdań finansowych, księgowanie dokumentów czy zarządzanie ewidencją. Dział księgowości współpracuje także z Urzędem Skarbowym, GUSem czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. …

Kontynuuj lekturę