Jakiego typu oczyszczalnie ścieków można wyróżnić na rynku?

Oczyszczalnia ścieków jest złożonym systemem, który oczyszcza ścieki z gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych i ludności. Głównym celem jej działania jest zapewnienie jakości wody i zgodności z wymogami ochrony środowiska. 

Na podstawie technologii oczyszczalni ścieków można wyróżnić:

Oczyszczalnie podstawowe

Celem oczyszczania wstępnego jest usunięcie ciał stałych, substancji pływających i tłuszczu ze strumienia ścieków. Trzy główne procesy to przesiewanie, sedymentacja i flotacja. Przesiewanie usuwa duże cząstki stałe z przepływu ścieków. Sedymentacja pozwala ciężkim materiałom osiadać w zbiornikach, podczas gdy lżejsze materiały unoszą się na powierzchni. Flotacja wykorzystuje pęcherzyki powietrza, aby lżejsze materiały unosiły się na powierzchni cięższych.

Zakłady oczyszczania wtórnego

Oczyszczanie wtórne obejmuje procesy biologiczne (lub aerobowe), które wykorzystują mikroorganizmy w ściekach do rozkładu materiału organicznego. Fermentacja tlenowa, która zachodzi w zbiorniku lub lagunie, wykorzystuje tlen do tego procesu i wytwarza dwutlenek węgla, ciepło i niewielkie ilości metanu jako produkty uboczne. Fermentacja beztlenowa zachodzi w szczelnym zbiorniku bez dostępu tlenu, a jej produktem ubocznym jest metan.

Chcąc się dokładnie zapoznać z opisem działania przydomowej oczyszczalni ścieków, można zasięgnąć informacji z poniższej witryny internetowej https://interprogress.pl/oferta/przydomowe-oczyszczalnie-sciekow/biologiczne/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 − 15 =