Podstawowe obowiązki notariusza

Notariusz to osoba powoływana do wykonywania czynności notarialnych, którym strony chcą lub powinny nadać formę notarialną. Czynności notarialne, które wykonuje notariusz zgodnie z obowiązującym prawem mają formę dokumentu urzędowego.

Podstawowe obowiązki notariusza (zobacz: notariusz Szczecin) wynikają z obowiązującego prawa, a konkretnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie. Akt ten stanowi, że obowiązkiem notariusza jest między innymi sporządzanie wszelakich poświadczeń, aktów o charakterze notarialnym, aktów poświadczenia dziedziczenia. Ponadto w razie konieczności notariusz może sporządzić także protokół, czy doręczyć oświadczenie. Jeżeli klient posiada papiery wartościowe, pieniądze, czy dokumenty, notariusz może je przechować. Co więcej zajmuje się również sporządzaniem odpisów, wypisów i wyciągów z dokumentów, jak również wykonywaniem innych czynności, które wynikają z odrębnych przepisów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście + 8 =