Jak uchronić pracowników magazynu przed wypadkami?

Praca w magazynie wiąże się z ryzykiem wystąpienia wypadków, jakim mogą ulec osoby w nim przebywające. Najczęstszą ich przyczyną jest zła organizacja pracy, a także brak odpowiednich zabezpieczeń. Z tego też względu każdy pracodawca, który zatrudnia ludzi do wykonywania zadań magazynowych, powinien zapewnić im maksymalny poziom bezpieczeństwa poprzez stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych.

Skuteczne zabezpieczenia, jakie powinny być stosowane w magazynach

Bardzo ważnym aspektem jest właściwe oznakowanie i zabezpieczenie regałów, na których umieszczone są towary. Ich nośność musi być również odpowiednio dopasowana do wagi przedmiotów, jakie są na nich przechowywane. Trzeba również zadbać o odpowiednią organizację przestrzeni magazynowej, a przede wszystkim o zapewnienie przejść o odpowiedniej szerokości. W magazynie powinny być również wydzielone ciągi komunikacyjne. Niezwykle ważne jest zainstalowanie progów zwalniających, odbojnic. Do zabezpieczenia np. kabli i przewodów stosuje się profile ostrzegawcze. Każdy z pracowników przebywających w magazynie musi też bezwzględnie nosić kamizelkę odblaskową, dzięki której zostanie dostrzeżony już z daleka.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczy również obsługi wózków widłowych. Mogą poruszać się nimi tylko osoby, które posiadają do tego stosowne uprawnienia. Jazda może odbywać się wyłącznie na obszarze do tego wyznaczonym z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W momencie, gdy z jego pomocą ściągane są towary w pobliżu wózka widłowego nie powinny znajdować się inne osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 − 3 =