Sprawowanie władzy rodzicielskiej – co wpływa na przyznanie jej jednemu z rodziców?

Sprawy o przyznanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców oraz ograniczenie lub pozbawienie tej władzy w stosunku do drugiego nie są sprawami prostymi z uwagi na duży ładunek emocjonalny, jaki ze sobą niosą. Sąd orzeka w wyroku rozwodowym o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, dlatego warto wiedzieć jakie przesłanki mają wpływ na przyznanie jej jednemu z rodziców. Co więc decyduje o ostatecznej decyzji?

Dobro dziecka nadrzędną wartością którą kieruje się sąd

Sąd podczas orzekania o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym potomstwem małżonków będzie przede wszystkim kierował się dobrem dziecka. Pojęcie to nie zostało wprost uregulowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, jednak doprecyzowują je liczne interpretacje i doktryny. Sąd kieruje się rozwojem duchowym, fizycznym i emocjonalnym dziecka, możliwością zapewnienie mu odpowiedniego wykształcenia oraz wychowania, a także odpowiedniego przygotowania do późniejszego dorosłego życia.

Drugi sprawa to wymiar materialny, do którego zaliczyć należy możliwość zapewnienia odpowiednich warunków życia przez rodzica oraz realizacji celów dziecka, które mają charakter majątkowy. Z uwagi na zawiłość tego typu spraw oraz trudne kwestie dowodowe warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii, którą znajdziemy chociażby na https://www.adwokat-figzal.pl/, specjalizującej się w prawie rodzinnym i oferującą pomoc na każdym etapie postępowania.

Kwestia oceny dowodów będzie leżała zawsze w gestii sądu. Odpowiednie przygotowanie do procesu pozwoli na zwiększenie szans przyznania władzy rodzicielskiej. Może zdarzyć się tak, że sąd zdecyduje o przyznaniu władzy obojgu rodzicom lub tylko ograniczy (a nie odbierze) prawa rodzicielskich drugiemu z nich. Decyzją sądu nie może ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, dlatego regułą jest korzystanie z opinii biegłych oraz psychologów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

dwanaście − 8 =