Czym się się serwisant wózków widłowych?

Do obowiązków osób korzystających z wózków widłowych należy zarówno dbałość o ich właściwą obsługę, jak i regularne serwisowanie w profesjonalnym warsztacie. Pozwala ono bowiem zweryfikować stan techniczny maszyny i w razie konieczności wymienić zużyte części na nowe, a to z kolei przekłada się na długą pracę i zwiększenie bezpieczeństwa operatora. Wykonywaniem wszelkich czynności sprawdzających i naprawczych zajmuje się zawsze wykwalifikowany serwisant, który korzysta jedynie z dobrej jakości części zamiennych. Jeśli  np. musi wymienić akumulator, może go zamówić w tym miejscu: http://www.cetusgdynia.pl/akumulatory/

Kontrola stanu technicznego to nie jedyny obowiązek

Serwisant to fachowiec odpowiedzialny za prawidłowe działanie różnych specjalistycznych sprzętów oraz urządzeń, w tym m.in. wózków widłowych. Aby wykonywać ten zawód, trzeba być osobą pełnoletnią oraz posiadać przynajmniej zawodowe wykształcenie kierunkowe. Poza tym konieczne jest ukończenie specjalnego kursu, który wieńczy dwustopniowy egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

W ten sposób uzyskuje się uprawnienia nadane przez UDT, czyli Urząd Nadzoru Technicznego. Podstawowym obowiązkiem każdego serwisanta wózków widłowych jest weryfikacja i monitorowanie stanu technicznego tych maszyn w trakcie ich okresowych przeglądów (sprawność poszczególnych układów i mechanizmów, a także trwałość mocowań i elementów spawanych). Inne podejmowane czynności to m.in.:

– wykonywanie wszelkich koniecznych napraw – serwisant zakłada nowe opony do wózków widłowych, wymienia instalację elektryczną i oświetlenie, reperuje silnik itp.

– prowadzenie dokładnej dokumentacji technicznej 

– raportowanie działań do osób przełożonych 

– szkolenie operatorów w zakresie obsługi wózków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

dwanaście + 20 =