Jak oznaczać składniki występujące w ilościach śladowych?

Nieustanny rozwój potrzeb badawczych spowodował wzrost zapotrzebowania na szybkie i precyzyjne metody analityczne, które pozwalają oznaczać nawet bardzo małe ilości domieszek znajdujących się w materiałach o wysokim stopniu czystości. Analizy tego rodzaju znajdują zastosowanie w wielu obszarach, w tym przede wszystkim energetyce jądrowej, weterynarii, ekologii, medycynie czy toksykologii. Badania tego typu powszechnie stosowane są także w galwanotechnice, gdzie zwiększa się zapotrzebowanie na dokładne analizy dotyczące ilości domieszek lub zanieczyszczeń. Do ich przeprowadzenia konieczna jest nie tylko wiedza, ale również nowoczesny sprzęt.

Sposób na precyzyjny pomiar

Naukowcy opracowali dokładny i bardzo nowoczesny sposób na tego typu badania. Współczesna metoda analityczna, która pozwala trafnie oznaczyć zawartość składników występujących w niewielkich ilościach (tak zwanych ilościach śladowych) znana jest jako ASA. Skrót ten można bardzo łatwo rozszyfrować jako atomowa spektrometria absorpcyjna. Skąd pochodzi taka nazwa? Wzięła się od tego, że należy do metod analitycznych, które opierają się na zjawisku absorbowania, czyli pochłaniania przez wolne atomy promieniowania (cechujące się konkretną długością fali). Spektrometria Absorpcyjna (Atomic Absorption Spectrometry) stosowana jest głównie w analizie śladowej, m.in. w rolnictwie, monitoringu środowiska (gleby, wody, powietrze), medycynie, przemyśle spożywczym, metalurgii, petrochemii, geochemii, farmacji czy kryminalistyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziesięć − 3 =