Księgowość w spółce – co trzeba wiedzieć?

Księgowość to często zmora przedsiębiorców. Może ona się różnić i być zaawansowana mniej, lub bardziej w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Warto pod lupę wziąć księgowość w spółce, która często kojarzona jest z trudnościami. Co trzeba zatem wiedzieć o księgowości w spółce? Przede wszystkim to, że ona również dzieli się na rodzaje. Wyróżniamy spółkę akcyjną, cywilną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osobową. W każdej z nich księgowość także może podlegać różnym zasadom i zapisom w prawie. Przykładowo w ramach spółki cywilnej prowadzi się jedną, wspólną dla wspólników, podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli KPiR, która jest uproszczoną formą księgowości. Nie można jej jednak zastosować w dwóch przypadkach: gdy jeden ze wspólników jest osobą prawną lub np. spółką jawną oraz gdy przychody netto za sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok wyniosły co najmniej kwotę 2 000 000 euro. Zaś spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, nie mogą rozliczać się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Spółki z o.o. mają zatem obowiązek prowadzenia księgowości w sposób pełny. Oznacza to, że po zakończeniu roku podatkowego muszą składać w sądzie rejestrowym oraz urzędzie skarbowym sprawozdania finansowe. Należąc do takiej czy innej, konieczne jest zapoznanie się ze specyfikacją księgowości w danej spółce. Podstawową jednak zasadą jest to, że spółka, opierająca się na współpracy dwóch lub większej ilości wspólników powinna prowadzić księgowość w taki sposób, aby każdy z nich został zgodnie z prawem rozliczony, a firma mogła poprawnie i uczciwie funkcjonować.

Dowiedz się więcej: zakładanie spółek Poznań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

jeden × 2 =