Kto pójdzie do nieba?

Jezus powiedział, że nikt nie jest dobry sam z siebie. Powiedział też, że każdy potrzebuje Zbawiciela. A jednak wyraźnie zaznaczył, że musimy w niego uwierzyć, aby zostać zbawionym.

Jak więc to możliwe? Czy naprawdę istnieje tylko jedna droga do nieba?

Odpowiedź brzmi tak: Jezus jest jedyną drogą do nieba. Ale co to dokładnie oznacza? Biblia mówi, że Bóg stworzył wszystko w określonym celu. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli przeciwko Bogu w ogrodzie Eden, wpuścili na świat zło i złamali Jego doskonały plan dla naszego życia. W rezultacie zostaliśmy oddzieleni od Boga i nie mogliśmy żyć z nim na zawsze w niebie.

Ale Bóg kochał nas tak bardzo, że chciał nas uratować od naszego grzechu i przywrócić nas ponownie do swojej rodziny! I dlatego posłał Jezusa Chrystusa, swojego Syna, który żył doskonałym życiem bez grzechu, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie od Boga dzięki jego ofierze na krzyżu. Ufając w Niego jako naszego Zbawiciela, możemy otrzymać wieczne życie z Bogiem, kiedy umrzemy, zamiast być oddzielonymi od Niego na zawsze z powodu naszego grzechu!

Czy każdy zostanie zbawiony?

Bóg kocha nas wszystkich, ale nie jest zobowiązany do zbawienia nas wszystkich.

Bóg nie kocha cię bardziej niż kogokolwiek innego na świecie. On nie jest stronniczy. Nie kocha jednej osoby bardziej niż inną. Kocha wszystkich tak samo – od najbogatszych do najbiedniejszych, od najsilniejszych do najsłabszych, od najpiękniejszych do najmniej atrakcyjnych, od tych z doktoratami do tych, którzy nie ukończyli szkoły średniej – miłość Boga do wszystkich ludzi jest równa.

Ale Bóg nie jest winien zbawienia każdemu na ziemi. Każdy miał szansę na zbawienie, przyjmując Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, ale niektórzy odrzucili tę szansę i postanowili pójść własną drogą, zamiast podążać za wolą Bożą dla nich. Ci, którzy odrzucają Jezusa Chrystusa, spędzą wieczność poza Nim w piekle, podczas gdy wierzący cieszą się niebem ze swoim Zbawicielem na zawsze. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to strona https://szczescboze.com jest dla Ciebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + dziewięć =