Jak działają hospicja?

Osoby nieuleczalnie chore, poza dolegliwościami zdrowotnymi, zmagają się z problemami życia codziennego, samotnością i wizją nieuchronnego końca. Poza pomocą stricte medyczną wymagają wsparcia w podstawowych czynnościach, a nierzadko także pomocy psychologicznej. Z myślą o nich stworzono szeroko rozumianą opiekę paliatywną.

Idea hospicjum

Hospicjum to instytucja, która działa w ramach systemu służby zdrowia i może mieć charakter opieki stałej, sprawowanej w placówkach całodobowych, jak i doraźnej – tę funkcję pełnią hospicja domowe. Głównym celem tego typu jednostek jest ulga w cierpieniu i pomoc w codziennym życiu, adresowana do osób przewlekle i nieuleczalnie chorych. Pomoc obejmuje przede wszystkim leczenie objawowe, czyli niwelowanie objawów choroby. Personel hospicjum stanowią lekarze, pielęgniarki, psychologowie i pracownicy socjalni. Pomocą objęty jest zarówno podopieczny, jak i jego rodzina.

Ważną funkcję w hospicjum pełni opiekun medyczny, którego zadaniem jest wsparcie na każdej płaszczyźnie – począwszy od codziennej toalety, poprzez karmienie, a na załatwianiu spraw urzędowych czy robieniu zakupów skończywszy. Bardzo wazna jest także zwykła rozmowa i wsparcie psychologiczne. Charakter obowiązków zależy od indywidualnych potrzeb podopiecznego.

Działalność hospicjum zasadniczo jest finansowana z budżetu państwa, wiadomo jednak, że możliwości finansowe są ograniczone, dlatego też przedmiotowe placówki starają się pozyskać darczyńców czy sponsorów, którzy chcą i mogą udzielić wsparcia. Pomoc to nie tylko pieniądze, ale także darowizna rzeczowa w postaci produktów spożywczych, środków medycznych, sprzętów i urządzeń przydatnych w funkcjonowaniu placówki itp. Pomóc może każdy – zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne, które chętnie przeznaczają 1% z rocznego rozliczenia PIT działalność instytucji świadczących usługo w zakresie opieki paliatywnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

dwa × cztery =